topp2

WEB:EIKmedia

Sist oppdatert: januar 2018

 

Erfaringer så langt:

På vår skole (Sylte) har vi kjørt dette opplegget for alle 1.klasser siden høsten 2009...

Gledelig er det at flere "adopterer" STL+ og lar seg inspirere. Gjennom et utstrakt arbeid med "data" høster også elevene gode gevinster ut over det å knekke lesekoden tidlig på høsten. Tekstbehandling blir en del av hverdagen - lagring og gjenfinning like så etter kort tid.

De får god tastaturtrening - bokstavene har "fast plass" - lyd- og formlike bokstaver byttes ikke om så lett. De får styrket det visuelle og autitive ved lydene - og kjenner dem raskt igjen.

Skrivegleden er stor, vi imponeres stadig over hva elever kan prestere langt nede i klassene. Det er lett å rette feil, ingen "overstrykninger" - å lese egne produkt blir enklere.

Elever med motoriske vansker opplever ikke skuffelsen over å "ikke få til bokstavene" på "papiret". Men de har også oppgaver på "papir" ;-)

Elever som er urolige, konsentrerer seg bedre med "lyd på øret" og noe å "feste blikket på", og de gleder seg til disse timene. Engasjementet er på topp - fra år til år.

lese

Hiisen Brita Kringstad - brita#frena.net - 6445 Malmefjorden - Tlf: 99 63 31 19