topp2

WEB:EIKmedia

Sist oppdatert: januar 2018

 

STL+ hvordan vi jobber

Til skrivinga har jeg laget egne arbeidsark i Word som ligger tilgjengelig på en av våre servere. Filene er skrivebeskyttet, slik at ingen får "overskrive" originalene ved et uhell.

eksempel1

Hver bokstav har tre arbeidsark, se egen sak om dette.

Hver elev har sin egen PC (Av praktiske grunner bruker vi "streaminklienter" med autostart, satt opp av kommunens IT-avdeleing. Vi måtte ha god lyd, og rask, stabil tilgang på maskinene)

Lyden får de gjennom øretelefoner - og slik forstyrre de ikke andre, man kan konsentrere seg bedre.

Gjennom skolens hjemmesideløsning (MOAVA) har alle elever sin egen blogg-side, der de kan skrive hjemmefra, og vi kan gi kommentarer. På denne siden kan de også gå inn på medelevers sider og bli inspirert av hva de skriver. De kan ikke lese de kommentarene lærerne gir den enkelte eleve ut fra det de har skrevet.

skolen

Hiisen Brita Kringstad - brita#frena.net - 6445 Malmefjorden - Tlf: 99 63 31 19