topp2

WEB:EIKmedia

Sist oppdatert: januar 2018

 

Kontakt? Arbeidsarka vi har brukt?

Vi har lagt ut eksempler på arbeidsarka vi har brukt - tilpasset vår arbeidsmåte. Dette er WORD-filer som vi legger ut til elevene som de jobber seg gjennom. Dette skal ikke skrives ut, bare lagres med elevens navn. Som kontroll bruker vi egne notater for hver enkelt elev. Slik kan de jobbe individuelt, svake som sterke elever får utfordringer fra første skoledag.

I og for seg et enkelt oppsett, en tabell i Word med bilder og ord som eleven skal skrive, høre og lære.

Om noen ønsker å kjøpe oppgavene - ta kontakt. I den "pakken" vi har laget (Minnepenn-2018) er det arbeidsark til alle de aktuelle bokstavene i alfabetet, på alle tre "nivå", ark med illustrasjoner der elever skal skrive setninger til bilder med mer. Kort sagt det vi har utviklet de siste fire åra.

Totalt i overkant av 200 oppgaver - nynorsk og bokmål samt nyttig informasjon generelt på minnepinnen. (Pris: 500 + omk 75 kr)

eksempel3
filer

 

Hiisen Brita Kringstad - brita#frena.net - 6445 Malmefjorden - Tlf: 99 63 31 19