topp2

WEB:EIKmedia

Sist oppdatert: januar 2018

 

STL+ på iPad?

På vår skole bruker vi "bare" PC'er og lydsyntesen fra Mikroverkstedet (CD-ord), men jeg har fått flere forespørsler om bruk av talesyntese på iPad - og her er litt informasjon:

Mikroverkstedet, nå MV-NORDIC har programmet IntoWords - som bygger på CD-ord.
(30 dagers prøveversjon, pris 84 kr):

Det kan lese opp tekster og gi skrivehjelp i form av relevante ord på norsk og engelsk. Her vil en også få opplest bokstavlyder. I neste versjon av IntoWords kommer lydene dessuten i ny versjon, forteller Unni Skumsrud, ass. leder/pedagogisk ved MV-NORDIC

MV-NORDIC - tidligere Mikroverkstedet, har også mange programmer online, dvs. du kan bruke dem rett fra nettleseren.

For skoler som har "Skoleavtalen" kan dette være et godt supplement.

Nettadresse: https://www.mv-nordic.com/no/ for mer info.

 

Så har vi programmet "Skoleskrift" (Skolestil)- som kan brukes både på PC og iPad. Det har bokstavlyd og ord og setninger leses opp som i CD-ord. Bokstavene her ser ut som de elevene skriver for hånd(?).

På vår skole har vi ikke noen erfaring med dette verktøyet. (Pris: 21 kr.) -
men ser ut til å være "likt" CD-ord i funksjoner.


 

 

Hiisen Brita Kringstad - brita#frena.net - 6445 Malmefjorden - Tlf: 99 63 31 19